Bezpieczny kredyt 2 % - co warto wiedzieć.

26 Maj 2023

Bezpieczny Kredyt 2% to główny element programu „Pierwsze Mieszkanie”. W ramach tego rozwiązania, będzie można uzyskać kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach

Bezpieczny kredyt 2 % - co warto wiedzieć

Bezpieczny Kredyt 2% to główny element programu  Pierwsze Mieszkanie W ramach tego rozwiązania, będzie można uzyskać kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach na:

  •        zakup pierwszego mieszkania lub domu ( rynek wtórny i pierwotny ) oraz na remont
  •        na budowę domu a także dokończenie budowy.
  •        na zakup działki budowlanej i budowę domu

 Przez 10 lat oprocentowanie będzie wynosiło 2% (plus wyliczana wzorem z ustawy marża banku). Resztę kwoty ma dopłacić bank BGK zgodnie z zasadami programu.

Maksymalna wysokość kredytu, o jaki można się ubiegać w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% to:

·         500 tys. zł – w przypadku singli,

·         600 tys. zł – w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym, wspólnym dzieckiem

Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o powierzchnię lokalu i cenę za m2 mieszkania. Natomiast są ograniczenia, co do kwoty kredytu, jaką można uzyskać na dokończenie rozpoczętej budowy. Należy pamiętać, że maksymalny wkład własny nie może przekroczyć 200 tys. zł,  jest nim wartość nieruchomości uwzględniająca dotychczas przeprowadzone prace budowlane. Tym samym kredyt będzie można uzyskać pod warunkiem, że wartość wybudowanego domu w obecnym stanie jest niższa niż 200 tys. zł.

Z bezpiecznego kredytu 2% będą mogły skorzystać osoby, które spełnią kilka kluczowych warunków:

  • Odpowiedni wiek - Kredytobiorca nie może mieć więcej niż 45 lat. W przypadku małżeństw lub par, wspólnie wychowujących co najmniej jedno dziecko, wystarczy, że kryterium wieku zostanie spełnione przez przynajmniej jedną osobę.
  •           Zdolność kredytowa - Kredytobiorca musi posiadać zdolność kredytową, adekwatną do kwoty kredytu. Trwają prace nad wytycznymi liczenia zdolności w programie Bezpieczny Kredyt 2%
  •        Brak prawa własności do nieruchomości - Zarówno kredytobiorca, jak i osoby, które wchodzą w skład jego gospodarstwa domowego, nie mogą posiadać prawa własności do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. Wyjątek stanowi sytuacja, w której prawo dotyczy nie więcej niż 50% udziału w nieruchomości, zostało odziedziczone, a kredytobiorca nie zamieszkuje w nieruchomości. 
  •          Brak kredytu hipotecznego - Kredytobiorca, w dniu składania wniosku, nie może być stroną umowy o kredyt hipoteczny, która została zawarta w ciągu ostatnich 36 miesięcy.

Wkład własny :

Do udzielenia kredytu hipotecznego niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wielkości wkładu własnego.. Jednak  Bezpieczny Kredyt 2% można jednak połączyć z programem Mieszkanie bez wkładu własnego i w ten sposób uzyskać niezbędne środki na wkład własny.

W przypadku Bezpiecznego Kredytu 2%, wkład własny nie może wynieść więcej niż 200 tys. zł. W praktyce oznacza to, że single będą mogli nabyć nieruchomość o maksymalnej wartości 700 tys. zł, a małżeństwa lub pary z dzieckiem – 800 tys. zł.

 Ewa Nowicka - ekspert kredytów hipotecznych HipotekaToTu.

Podobne artykuły.

26 Maj 2023

Zdolność kredytowa kwiecień 2024

informujemy, że Rada Polityki Pieniężnej podczas kwietniowego posiedzenia postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na...

Czytaj dalej
26 Maj 2023

Zdolność kredytowa na styczeń 2024

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 8-9 stycznia 2024 r. postanowiła pozostawić wszystkie stopy procentowe NBP na...

Czytaj dalej
26 Maj 2023

Kredyt 2 % a Kredyt na Start 2024

Porównanie oferty Kredytu 2 % a Kredytu na Start w roku 2024

Czytaj dalej
Oblicz zdolność kredytową

w prosty sposób!

oblicz zdolność
Skorzystaj z kalkulatora

i oblicz ratę kredytu

oblicz ratę