Bezpieczny Kredyt 2%.

Bezpieczny Kredyt 2% to rządowy program dopłat do kredytu hipotecznego. Skierowany jest do osób, które nie posiadają ani w przeszłości nie posiadały mieszkania lub domu.

Beneficjenci programu mają możliwość zaciągnięcia preferencyjnego kredytu hipotecznego. Przez pierwszych 10 lat spłaty kredytu uzyskają dopłaty do każdej z rat. W przybliżeniu oprocentowanie kredytu w okresie dopłat wyniesie 2% + marża bank.

Bezpieczny Kredyt 2%.

Cel programu.

Celem programu jest pomoc w nabyciu lub budowie własnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego osobom, które nie posiadają ani nie posiadały wcześniej mieszkania lub domu.

Start programu

Program rusza od 1 lipca 2023r.

Dla kogo?

Singli
Małżeństw
Rodziców co najmniej jednego dziecka
Prowadzących gospodarstwo domowe w Polsce
Obywateli Polski mieszkających za granicą
Osób nie starszych niż 45 lat
Posiadających zdolność kredytową
Nie posiadających nieruchomości mieszkalnej
Oblicz zdolność

Parametry kredytu.

Dopłaty do rat kredytu przez pierwszych 10 lat
Maksymalny wkład własny: 200 000 zł
Minimalny wkład własny: 0 zł
Maksymalna kwota kredytu: 500 000 zł lub 600 000 zł
Dopuszczenie wkładu własnego w formie działki
Oprocentowanie kredytu po dopłatach: 2% + marża / prowizje / opłaty bankowe
Okresowo stała stopa procentowa
Raty malejące

Na co można przeznaczyć kwotę kredytu?

Mieszkanie z rynku wtórnego
Mieszkanie z rynku pierwotnego
Budowę domu
Na wykończenie domu jednorodzinnego
Bez limitu cen za 1m2 mieszkania lub domu

Przykłady

Małżeństwo zaciąga kredyt na okres 30 lat na kwotę 550 000 zł.

oprocentowanie kredytu

8,46%

kwota dopłaty do pierwszej raty

2 573 zł

kwota i raty dla kredytobiorcy

2 832 zł

całkowita wysokość raty

5 405 zł

rata po 10 latach

3 172 zł

całkowita suma dopłat

257 737 zł

W jakich sytuacjach stracimy dopłaty do kredytu:

Kredytobiorca został prawomocnie skazany
Kredytobiorca w terminie 24 miesięcy nie zamieszkał w zakupionej nieruchomości
Kredytobiorca sprzedał dom lub mieszkanie
Nieruchomość przestała zaspokajać potrzeby mieszkaniowe
Kredytobiorca zakupił inną nieruchomość
Kredytobiorca wynajął kredytowaną nieruchomość
Kredytobiorca zaprzestał mieszkania w nieruchomości przez okres co najmniej 12 miesięcy
W nieruchomości zamieszkała osoba, która posiada lub posiadała nieruchomość mieszkalną oraz prowadziła z kredytobiorcą w okresie ostatnich 12 miesięcy gospodarstwo domowe
W stosunku do kredytobiorcy ogłoszono upadłość
Stroną umowy przestał być kredytobiorca, który w chwili zaciągania kredytu jako jedyny miał mniej niż 45 lat
Dokonano przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2%
Nastąpiła zmiana sposobu oprocentowania ze stałego na zmienny