Kredyt Na start - następca kredytu na mieszkanie 2 %.

15 Styczeń 2024

Aktualnie trwają prace nad nowym projektem kredytów na zakup pierwszego mieszkania Kredyt na Start. Program ma ruszyć w połowie roku 2024

Kredyt Na start - następca kredytu na mieszkanie 2 %

Dla kogo kredyt na start

Uprawnieni do uzyskania kredytu:

 • Single, którzy nie ukończyli 35 lat.
 • Osoby, które mają co najmniej jedno dziecko (bez limitu wieku).
 • Osoby, które nie miały i nie mają własnego mieszkania czy domu jednorodzinnego (chyba, że posiadanym mieszkaniem jest udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny).
 • Osoby, które mają jedno mieszkanie, a w skład ich gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej troje dzieci.
 • Dwie osoby:
 1. łącznie będą mogły posiadać udział nie wyższy niż 50% w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do jednego lokalu, uzyskany w drodze dziedziczenia lub darowizny, np. oboje po 25%;
 2. wymóg nabycia nieruchomości przez oboje kredytobiorców na zasadach współwłasności (łącznej albo ułamkowej) po 50% (wprowadzenie mechanizmu eliminacji sztucznego dołączania kolejnych osób do umowy kredytu i pompowania zdolności kredytowej, a przez to lepszych warunków uzyskiwania dopłat).
 • Osoby, które chcą pokryć koszty partycypacji w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) albo w towarzystwie budownictwa społecznego (TBS) lub chcą pokryć wkład wnoszony w związku ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu (kredyt konsumencki, obecnie nie ma możliwości skorzystania z żadnej z preferencyjnej formy finansowania takich wydatków)

Różne dopłaty do rat

Proponujemy, by dopłaty do rat można było uzyskać tylko dla kredytów wziętych do końca 2025 r. Przewidujemy, że do końca przyszłego roku zarówno inflacja, jak i będąca jej konsekwencją wysokość stóp procentowych obniżą się na tyle, że stosowanie instrumentu pomocowego nie będzie już konieczne, ponieważ raty kredytów oferowane rynkowo będą już wystarczająco dostępne. Ta zasada nie będzie obowiązywała do dopłat udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, które wprowadzane są bezterminowo. 

Dopłaty do rat kredytu mają obowiązywać przez 10 lat i być zróżnicowane w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Dopłata będzie obniżała oprocentowanie kredytu do:

 • 1,5% w przypadku jednoosobowego i dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1% w przypadku trzyosobowego gospodarstwa domowego,
 • 0,5% w przypadku czteroosobowego gospodarstwa domowego,
 • 0% w przypadku pięcioosobowego i większego gospodarstwa domowego oraz w przypadku kredytów udzielanych jako kredyt konsumencki na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS albo wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Kryterium dochodowe 

Warunkiem uzyskania dopłat do rat ma być kryterium dochodowe oparte o próg podatkowy (120 tys. zł brutto). Kryterium to będzie modyfikowane wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa domowego:

 • 10 tys. zł brutto miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 18 tys. zł brutto miesięcznie dla  dwuosobowego gospodarstwa domowego,
 • 23 tys. zł brutto miesięcznie dla trzyosobowego  gospodarstwa domowego,
 • 28 tys. zł brutto miesięcznie dla czteroosobowego gospodarstwa domowego, 
 • 33 tys. zł brutto miesięcznie dla pięcioosobowego albo większego gospodarstwa domowego.

Przekroczenie limitów nie oznaczać będzie wykluczenia z programu – dopłaty zostaną odpowiednio pomniejszane. W przypadku przekroczenia limitu przez gospodarstwo jednoosobowe, za każdą złotówkę przekroczenia limitu dopłata byłaby pomniejszana o 50 groszy, a w przypadku gospodarstwa dwuosobowego albo większego o 25 groszy. 

Dopłata tylko od określonej wysokości kapitału 

Wysokość kredytu nie będzie limitowana, ale dopłata naliczana ma być tylko od określonej wysokości kapitału. 

Takie zasady oznaczać będą, że kredytobiorca w dwuosobowym gospodarstwie, który zaciągnie kredyt na kwotę np. 450 tys. zł (tj. wyższą niż przewidziany dla takiego gospodarstwa próg 400 tys. zł) uzyska dopłatę obliczaną tak, jakby kredyt ten wynosił 400 tys. zł.

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Kwota kredytu do której przysługiwałaby dopłata

1

200 000 zł

2

400 000 zł

3

450 000 zł

4

500 000 zł

5

600 000 zł

+1

+100 000 zł

 

Zapraszam do konsultacji

Ewa Nowicka - ekspert kredytowy Hipotekatotu

Podobne artykuły.

15 Styczeń 2024

Zdolność kredytowa kwiecień 2024

informujemy, że Rada Polityki Pieniężnej podczas kwietniowego posiedzenia postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na...

Czytaj dalej
15 Styczeń 2024

Zdolność kredytowa na styczeń 2024

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 8-9 stycznia 2024 r. postanowiła pozostawić wszystkie stopy procentowe NBP na...

Czytaj dalej
15 Styczeń 2024

Kredyt 2 % a Kredyt na Start 2024

Porównanie oferty Kredytu 2 % a Kredytu na Start w roku 2024

Czytaj dalej
Oblicz zdolność kredytową

w prosty sposób!

oblicz zdolność
Skorzystaj z kalkulatora

i oblicz ratę kredytu

oblicz ratę